Početna » Politika privatnosti

Politika privatnosti

by admin

Pravila korišćenja i zaštita privatnosti

SADRŽAJ I USLUGE PORTALA I MOBILNE APLIKACIJE GRDELICA.RS

Portal GRDELICA.RS svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vesti, kolumne, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, blog, on-line platformu za igrice. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal GRDELICA.RS zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Portala GRDELICA.RS kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Portala GRDELICA.RS, bez obaveze prethodne najave.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na Portalu GRDELICA.RS može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Portalu GRDELICA.RS ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Portala GRDELICA.RS, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati štetu Portalu GRDELICA.RS ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Pojedinac, kompanija ili organizacija može u delovima ili u celosti preuzimati i koristiti isključivo tekstualne sadržaje portala GRDELICA.RS pod sledećim uslovima:

– Prenosilac je dužan da vidljivo navede izvor i URL koji vodi do sadržaja sa GRDELICA.RS portala, neposredno pre objavljivanja teksta na svojim medijima

– Sadržaj preuzet sa sajta GRDELICA.RS mora imati navedeno ime i prezime autora sadržaja, kao i potpis GRDELICA.RS sa linkom ka izvornom tekstu na GRDELICA.RS i uz obaveznu „Do Follow“ odrednicu

Kršenje bilo kog od ovih uslova smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Portalu GRDELICA.RS povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno Vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vesti objavljene na Portalu GRDELICA.RS, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji:

1) povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica

2) povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti

3) je prevaran, obmanjujući, neistinit

4) je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu

5) je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički

6) promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe

7) je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu

8) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, uklonimo ili onemogućimo pristup bilo kom Sadržaju i Nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Portal GRDELICA.RS.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa „bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice”, takođe „ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica”.

Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu GRDELICA.RS ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom GRDELICA.RS.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi “netražene” mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija Portala GRDELICA.RS zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija Portala GRDELICA.RS nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije Portala GRDELICA.RS.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal GRDELICA.RS može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika našeg Portala GRDELICA.RS (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Portal GRDELICA.RS poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

Portal GRDELICA.RS može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika Portala GRDELICA.RS, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

COOKIES – KOLAČIĆI

Ovaj veb sajt koristi cookies (kolačiće). Kolačići su informacije sačuvane na vašem hard disku koje služe vašem boljem korisničkom iskustvu i funkcionisanju GRDELICA.RS portala. Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih mreža i analiziranje saobraćaja. Takođe delimo informacije o tome kako koristite sajt sa partnerima za društvene mreže, oglašavanje i analitiku. Ako nastavite da koristite naše veb-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića. GRDELICA.RS koristi različite tipove kolačića. U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozovete svoju saglasnost iz Deklaracije o kolačićima na našim veb-stranicama. Saznajte više o nama, ko smo, kako možete da kontaktirate sa nama, odnosno kako obrađujemo lične podatke u okviru naših pravila o zaštiti privatnosti privatnosti. Vaša saglasnost se odnosi na domen Grdelica.rs.rs, a detaljnu deklaraciju o kolačićima možete pogledati na linku.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAĆI

Portal GRDELICA.RS sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal GRDELICA.RS nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal GRDELICA.RS nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na Portalu GRDELICA.RS kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na Portalu GRDELICA.RS. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na Portalu i izvan Portala GRDELICA.RS isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Portal GRDELICA.RS nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na Portalu GRDELICA.RS može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Portalu GRDELICA.RS ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Portala GRDELICA.RS, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati štetu Portalu GRDELICA.RS ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Portalu GRDELICA.RS povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno Vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

MOBILNA APLIKACIJA

Korišćenjem mobilnih aplikacija korisnik se slaže sa svim uslovima pod kojim aplikacija funkcioniše na instaliranom uređaju. GRDELICA.RS ima pravo da korisniku šalje servise obaveštavanja ukoliko se korisnik sa tom funkcijom prethodno saglasio na svom mobilnom uređaju. Korisnik je saglasan i u isto vreme garantuje da neće i da nema pravo da GRDELICA.RS aplikaciju, na bilo koji način nelagalno koristi, kao i da ih prevashodno neće zloupotrebljavati u cilju sticanja lične dobiti, uznemiravanja odnosno vređanja drugih, i to po bilo kom osnovu. Korišćenjem aplikacije korisnici su saglasni sa celokupnim sadržajem aplikacije, te su, u skladu sa navedenim, saglasni i sa smeštanjem kolačića na uređaj korisnika. GRDELICA.RS ima pravo da u bilo kom trenutku, a u skladu i isključivo svojim poslovnim odlukama, prekine dalje plasiranje određenog sadržaja, odnosno ugasi postojeće servise, podršku kao i samu aplikaciju.

NEWSLETTER

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, biće zatražene u slučaju da korisnik želi da se prijavi za primanje posebnog Grdelica.rs newslettera. Prijavom na mailing listu korisnik daje saglasnost da se njegova e-mail adresa koristi u obradi ličnih podataka. Grdelica.rs INC. upotrebljava lične podatke isključivo za slanje personalizovanih newslettera. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s personaliziranog newslettera. Nakon odjave, nećemo više slati personalizovane newslettere. Odjava je moguća bilo kad i besplatna je. Korisnik može zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze mailing liste. Zahtev se može predati lično, poštom na adresu redakcije ili kroz kontakt formu na našem saju www.Grdelica.rs.