Početna » Subotica: Gabor Mesaroš predložen za novog direktora Pozorišta “Deže Kostolanji”

Subotica: Gabor Mesaroš predložen za novog direktora Pozorišta “Deže Kostolanji”

by admin

Gradsko veće Subotice predložilo je Rešenje kojim se za direktora Pozorišta “Deže Kostolanji” na mandatni period od četiri godine imenuje diplomirani glumac Gabor Mesaroš.

Kako je obrazloženo, Rešenjem Skupštine grada Subotice od 2. juna 2022. godine, diplomirani režiser Andraš Urban, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Pozorišta “Deže Kostolanji”, počev od 22. juna prošle godine, najduže na godinu dana.

Upravni odbor Pozorišta “Deže Kostolanji” je na sednici održanoj 23. decembra prošle godine, doneo Odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora ustanove i uputio zahtev za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa osnivača za raspisivanje i sprovođenje konkursa.

Prema Odluci o osnivanju Pozorišta “Deže Kostolanji”, osnivač ustanove je Grad Subotica, u čije ime osnivačka prava vrši Skupština grada sa 50 odsto i Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine sa 50 odsto osnivačkih prava.

Izvršni odbor Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine je 27. decembra prošle godine, a dva dana kasnije i Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada, donela Zaključak o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora Pozorišta.

Upravni odbor je na sednici održanoj 30. januara 2023. godine razmatrao prispele prijave, te je konstatovao da je prispela jedna blagovremena i potpuna prijava, prijava Gabora Mesaroša, koja ispunjava sve zakonom, opštim aktima ustanove i javnim konkursom zahtevane uslove.

Upravni odbor je tog dana obavio razgovor sa prijavljenim kandidatom i dostavio osnivaču Zapisnik sa obrazloženom listom kandidata.

Članovi Upravnog odbora su saglasni da je Gabor Mesaroš upoznat sa načinom rada, dokumentacijom, saradnicima i mogućnostima ustanove.

Proveo je skoro dva mandata na mestu člana Upravnog odbora, glumac prvak je Pozorišta, koji uživa ugled ne samo kolega već i publike.

Ima energiju, kreativnost i ideje za sledeći mandatni period koje su razrađene u Programu.

Planovi su mu jasni i realni, ima izražene organizacione sposobnosti, samopouzdanje, razvijene komunikacione veštine i veštine rukovođenja timom.

Prema Odluci o osnivanju Pozorišta “Deže Kostolanji”, direktora ustanove imenuje Skupština, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine, a u postupku imenovanja direktora Skupština pribavlja prethodnu saglasnost Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

Više vesti iz ovog grada čitajte na ovom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Slični članci

Ostavite komentar